Over ‘Zutphen Helpt Hatay’

Na het verschrikkelijke nieuws dat de Zutphense familie Köse getroffen is door de aardbeving zijn Cemil Ozkan, voetbalvereniging AZC en de Gemeente Zutphen in actie gekomen. 

Alle drie de initiatiefnemers beogen het doel om acute noodhulp te bieden en te helpen bij het heropbouwen van Hatay. Hatay heeft er veel meer aan als de krachten gebundeld worden. Hieruit is de stichting Zutphen Helpt Hatay ontstaan.

De stichting Zutphen Helpt Hatay is maandag 20 februari opgericht door Cemil Ozkan, Jan Itjang en Ron Gerrits met behulp van Burgemeester Wimar Jaeger onder toeziend oog van notaris Willem Jan Christian Coops.

Cemil Ozkan, Jan Itjang en Ron Gerrits ondertekenen documenten

Ons doel

Zutphen Helpt Hatay heeft het doel om initiatieven voor hulpverlening en wederopbouw te ondersteunen. Dit is bedoeld voor mensen en instanties die getroffen zijn door de aardbeving van februari 2023 in Hatay. Dat doet de stichting onder andere door:

  • Geldelijke middelen ter beschikking stellen 
  • Het verstrekken van (micro) kredieten
  • Ondersteuning in kennis en kunde

Deze ondersteuning is in het breedste zin van het woord aan individuen en (hulp)organisaties die direct zijn getroffen en/of actief zijn ter ondersteuning van getroffenen. Om dit doel te bereiken spant de stichting zich in om middelen, kennis en kunde bij elkaar te brengen. 

Download hier ons beleidsplan voor meer informatie.

Zelf iets betekenen?